Home » Ressourcer til ansøgning » Spørgsmål til din næste arbejdsgiver

Spørgsmål til din næste arbejdsgiver

Det kan være guld værd at ringe til arbejdsgiveren og få afklaret nogle spørgsmål, før du skriver din ansøgning. Senere er det piskende nødvendigt, at du har spørgsmål klar, når du kommer til samtale.
Først og fremmest er det vigtigt, at du stiller spørgsmål, der viser, at du har gjort dit hjemmearbejde, før du ringer eller kommer til samtalen. Det betyder, at du:

 1. …undgår spørgsmål, som du kan finde svaret på i jobannoncen, på virksomhedens hjemmeside eller ved en enkelt googlesøgning.
 2. …stiller spørgsmål, som forekommer kontaktpersonen relevante.
 3. …stiller spørgsmål med et fagligt niveau, som viser, at har kompetencerne i orden.
 4. …stiller spørgsmål, der er relevante for en person i den stilling, du søger. Hvis du f.eks. søger job som chauffør eller IT-supporter, er det næppe relevant at spørge ind til virksomhedens langsigtede markedsføringsstrategi. Og hvis du søger som økonomimedarbejder  kan spørgsmål om valg af leverandører måske virke forkerte at stille.
 5. …viser, at du har reel interesse i at få jobbet.
 6. …generelt virker velorienteret om virksomheden.
 7. …stiller spørgsmål du gerne selv vil have svar på.

Hit med jobbet - ring og spørg arbejdsgiveren, før du skriver ansøgningen

De rigtige spørgsmål kan vise virksomheden, at du er en relevant og kompetent kandidat. Brug din faglighed som udgangspunkt og sørg for alt i verden for, at dine spørgsmål ikke fremstår banale.

Nogle gange stiller kontaktpersonen/lederen dig allerede her nogle af de spørgsmål, du kan risikere at løbe ind i til samtalen. F.eks.

 1. Kan du ikke fortælle mig lidt om dig selv?
 2. Hvorfor tror du, at du passer ind her?
 3. Hvorfor vil du gerne have dette job?
 4. Hvilken baggrund har du?

Vær klar til at besvare dem målrettet. Du finder gode svar på dem (eller indsigt til at besvare dem nemt) i bogen Scor jobbet til samtalen.

De relevante spørgsmål fra dig kan deles op i 4 grupper:

 1. Spørgsmål om jobbet
 2. Spørgsmål om virksomheden (inkl. branche/marked, økonomi og strategi)
 3. Spørgsmål om deres forventninger til ansøgeren
 4. Spørgsmål afledt af din viden

Du bør som minimum have 3-4 spørgsmål klar, når du ringer op. Det er så dumt at løbe tør for spørgsmål, før I begynder. Sørg for at have skrevet dem ned. Hav i øvrigt papir og kuglepen klar, så du kan skrive nye og opfølgende spørgsmål ned undervejs.

1. Spørgsmål om jobbet

Nogle af spørgsmålene i denne kategori kan godt virke lidt for generiske. Prøv så vidt muligt at være konkret og relevant i forhold til det aktuelle job. F.eks. den nysgerrighed eller undren, der opstår hos dig, når du læser jobannoncen.

 • Hvorfor er stillingen ledig?
 • Hvilke hovedsagelige mål og ansvarsområder indebærer stillingen?
 • Hvordan er mine primære arbejdsopgaver og ansvarsområder?
 • Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud?
 • I skriver i jobannoncen, at…. Hvilken betydning får det for mig?
 • Hvem er mine nærmeste samarbejdspartnere/kolleger?
 • Hvem refererer jeg til i det daglige?
 • Hvordan er omgangstonen i mit team/min afdeling/virksomheden?
 • Hvad synes du, det er allervigtigst for mig at vide, før jeg søger jobbet?
 • Hvordan udvikler jobbet sig, efterhånden som jeg bliver mere rutineret?
 • Hvordan er mulighederne for fastansættelse efter endt elevtid / uddannelsesperiode / praktik / læretid?
 • Hvad er den største udfordring i jobbet?
 • Hvilke primære opgaver og udfordringer støder jeg ind i, når jeg starter?

2. Spørgsmål om deres forventninger til ansøgeren

 • Hvis du skal beskrive drømmeansøgeren til dette job, hvordan ser han/hun så ud?
 • Hvilke af de kompetencer, I nævner i annoncen, er de vigtigste?
 • Hvad er succeskriterierne for jeres nye medarbejder?
 • Det er vigtigt for mig, at jeg er et sted, hvor jeg kan udvikle mig og blive en mere værdifuld medarbejder. Hvordan er jeres efteruddannelsespolitik?
 • En af mine vigtigste drivere er resultater. Hvordan måler I medarbejdernes præstationer?
 • En af mine styrker er tysk korrespondance (eller noget helt andet, f.eks. korrekturlæsning, vedligeholdelse af produktionsmaskiner, energioptimering osv.). Hvordan vægter I det, når I skal bestemme, hvem I ansætter
 • Hvordan er jeres holdning til at ansætte medarbejdere over 50/flexjobbere?
 • Jeg har mulighed for at begynde med kort varsel. Hvor hurtigt er I interesserede i, at jeres nye medarbejder kan starte?
 • Hvilke forventninger har I til mig – både fagligt og socialt?
 • Jeg kan se, at nævner [XX erfaring/kompetence] blandt jeres ønsker til ansøgeren. Jeg har [YY erfaring/kompetence]. Hvor relevant vurderer du, at det er for mig at søge jobbet?
 • Jeg har mulighed for at begynde ansættelsen med en 4 ugers virksomhedspraktik, der er gratis for jer. Hvad tænker du om det? (Spørgsmålet er kun relevant ved uopfordrede ansøgninger.)

3. Spørgsmål om virksomheden (inkl. branche/marked, økonomi og strategi osv.)

 • Hvilke pædagogiske principper følger I især? (Opfølgning: Hvordan kan det være, at I har valgt dem?)
 • Hvilken software kommer jeg især til at arbejde med?
 • Hvilke maskiner/analysemetoder/m.m. bruger I?
 • Det fremgår af regnskaberne, at I havde et rigtig godt 2019 efter to svage år. Hvad er årsagen til, at det gik så godt?
 • Hvad er jeres strategi for udviklingen af salgsindsatsen / it-afdelingen / den pædagogiske profil / den interne kompetenceprofil?
 • Hvordan er jeres forventninger til konjunkturerne på markedet for [XX produkt] i de kommende år?
 • Jeg har indgående erfaring med/viden om …… Hvad betyder det i jeres bedømmelse af min ansøgning?

4. Spørgsmål afledt af din viden

Hvis du husker at formulere spørgsmål, der reelt er relevante for det job, du søger, kan spørgsmålene her især vise engagement og indsigt, mens du får stærk viden.

 • Jeg har en uddannelse som … Hvordan tror du, at I kan få glæde af det i den konkrete stilling?
 • Gennem de seneste XX år har jeg arbejdet med …. Hvordan kan I bruge de erfaringer hos jer?
 • Jeg kan se, at byggebranchen/detailhandlen/luksusvarebranchen har været inde i en hård periode i de seneste år. Hvad forventer I, at udviklingen betyder for [Virksomhedens navn] fremadrettet?
 • Jeg har læst, at I […]. Hvordan vurderer du, at det kommer til at påvirke […]
 • Det er inspirerende/flot/stærkt/interessant, at I […]. Hvordan harmonerer det med kommunens værdisæt/den politiske udvikling/klimaindsatsen om […]?
 • Det er godt at se, at I vægter CSR (Corporate Social Responsibility)/klimamålene/miljøbevidsthed så højt. Hvordan påvirker det afdelingens daglige arbejde?

I dette blogindlæg kan du læse mere om hvordan grundig research giver dig et kæmpe forspring i jobsøgningen.

Værdifuld bonus: Brug de uddybende HV-spørgsmål

Når du får et godt svar, er det ofte en god idé at følge op med et uddybende hv-spørgmål. Altså at spørge ind. Det giver mulighed for at få viden og holdninger, som andre jobsøgere kun meget sjældent kommer i nærheden af.

 • Spændende! Hvad betyder det for vores muligheder for yde en ekstra god kundeservice?
 • Tak. Hvornår forventer du, at vi kan rulle den nye løsning helt ud?
 • Hvad er baggrunden for, at I vælger at gøre det på den måde?
 • Det lyder som en god idé. Hvilke delmål skal vi opnå for at komme videre derfra?

Når du stiller de uddybende spørgsmål, viser du for alvor interesse i emnet, og i mange tilfælde inspirerer du modparten til at fortælle videre. Det er en god idé at træne dem i din hverdag. Så kommer du også til at fremstå som en bedre samtalepartner i almindelighed. :o)

Spørgsmål specielt til jobsamtalen

Husk, at du altid skal have spørgsmål klar til samtalen. Det er en stor fejl, når ansøgeren siger nej til spørgsmålet, om han/hun har noget at spørge om til sidst. Men spørg også ind undervejs. F.eks. som uddybning på et svar, du har givet. (2 eksempler: Nej, overarbejde er helt okay med mig. Hvor tit kommer det til at forekomme, tror I? Mit bachelorprojekt handlede lige præcis om inklusion i børnehaver. Hvor vigtigt er det viden om inklusion, når I ansætter en ny medarbejder?)

 • Scor jobbet til samtalen, forsideHvornår træffer I en afgørelse?
 • Hvornår hører jeg fra jer igen?
 • Hvordan er processen herfra?
 • Hvad forventer I især, at jeg kan bidrage med i stillingen? (Tvinger dem til at sætte ord på positive opfattelser i forhold til dig.
 • Er der nogen af jer, der har betænkeligheder ved at se mig i stillingen? (Følg op med at spørge hvilke. Så har du en mulighed for at adressere det med det samme. F.eks. at du er overkvalificeret, for gammel, mangler en erfaring, er uerfaren eller noget helt femte. Hvis du allerede før samtalen har tænkt over, hvad der kan være af modstand mod dig, kan du forberede gode svar.)
 • Hvilken oplæring kan jeg forvente at få, når jeg starter?
 • Er der nogen områder, hvor I ser, jeg kan styrke mig selv i jobbet, inden jeg begynder?
 • Der er meget mere input til spørgsmål til arbejdsgiveren ved samtalen i bogen Scor jobbet til samtalen.