Home » Blog » Fritidsinteresser, der booster dit CV

Infographic - Attraktive fritidsinteresser på dit CV

Fritidsinteresser, der booster dit CV

Af Steen Kræmer Rasmussen

[INFOGRAFIK] Dine fritidsinteresser kan gøre udslaget, når arbejdsgiveren bestemmer, om du er en af de ansøgere, der får en invitation til den forjættede samtale. Selv om din evne til at bringe din professionalisme i spil er den allertungeste faktor, bliver interesserne ofte tungen på vægtskålen.

Årsagen? Der kan være mange, for dine interesser fortæller rigtig meget om dig. De kan give hints om:

  • din fysiske og psykiske formåen,
  • dine værdier og dine holdninger til samfundet og mennesker omkring dig,
  • din intellektuelle kapacitet,
  • dit engagement,
  • dit samfundssind og lyst/evne til at hjælpe andre,
  • din viljestyrke og udholdenhed,
  • andres syn på og tillid til dig,
  • dit netværk og evne til at fungere i sociale sammenhænge og
  • meget, meget mere.

Derfor kan du forvente, at det punkt, der f.eks. hedder ‘Fritidsinteresser’ i dit CV, er udsat for et grundigt eftersyn fra dem, der ansætter dig. Det sender signaler. Vigtige signaler om et helt menneske.

Konsulenthuset Ballisagers årlige rekrutteringsanalyse giver et utvetydigt svar på, hvad arbejdsgiverne vægter højest, når de vurderer fritidsinteresser:

Sporten skaber jobvindere

Over halvdelen ser motionsidræt som en af de tre mest attraktive fritidsaktiviteter. Det er temmelig mange set i lyset af, at over en fjerdedel slet ikke tillægger fritidsinteresser betydning. Så hvis du ikke allerede er aktiv i badmintonhallen, fodboldbanen eller motionsstierne, er det måske nu, du skulle komme i gang?

Eller med andre ord: Husk at give udtryk for fysisk aktivitet. Arbejdsgiverens udbytte ved at ansætte en sportsmand er fysisk og psykisk overskud, en sundere medarbejder med færre sygedage og en socialt velfungerende person. Om det er en holdsport, ketsjersport eller golf er lige meget – og fitness, løbeture eller lange ture på din racercykel tæller også.

Gør en frivillig indsats for andre

Frivilligt arbejde i godgørende organisationer varmer om hjertet hos næsten en tredjedel af arbejdsgiverne, og mere end hver fjerde glæder sig over ansøgere, der har bestyrelsesposter i f.eks. foreningslivet. Begge dele viser engagement og overskud til at gøre noget for andre, og det sender et signal om, at du er værd at satse på. Og tillidsposter viser også, at dem, der kender dig godt, gerne giver dig ansvaret for deres idrætsklub, børn, grundejerforening eller anden fælles interesse.

Frivilligt arbejde eller engagement er det, der kaldes en ‘overskudsinteresse’. Vis dit borgersind, dit engagement og din fællesskabsfølelse. Det rykker.

Familiemennesker er populære

Arbejdsgiverne placerer familien som den femtemest attraktive fritidsinteresse. Det handler om tryghed, stabilitet og faste relationer, og det sender signaler om dine værdier.

En af de nærmeste dage følger der et blogindlæg om, hvordan du bedst fortæller om dine fritidsinteresser.

Hvilke fritidsinteresser ser godt ud i dit CV? Det kan du læse om i denne Infographic. Hit med jobbet

Selvfølgelig er det afhængigt af, hvem der skal læse dit CV, om du står dig bedst ved at spille badminton eller at læse gode bøger. Det er kun din research, der kan give dig en ide om det.

Og vær opmærksom på, at du står stærkt, hvis du (som minimum) dyrker sport og har en overskudsinteresse, hvor du gør noget for andre.

 

Steen Kræmer Rasmussen